88-خانه نشین ها

واسه ملت ایما خیلی عجیبه که من این همه پیاده روی دارم در روز

دیشب اقای راننده آژانس که همساده یمان هم هست و این حرف در دلش قلمبه شده بود را بهم گفتن نیشخند

4باری که در روز به محل کارم در رفت و امد هستم هیچ عابر پیاده ای نمیبینم

خیلی کم

خانم که اصلا نمیبینم

همشهریام همشون ماشین دارن شکر خدا فقط خودم ندارم فک کنمنیشخند

/ 0 نظر / 14 بازدید