84-صبر

همکارم میگه این یک سالو باید به ساز رییس برقصی تا سال اینده چیزای خوب در انتظارت باشه

مثل حقوق بیشتر

احترام بیشتر

اعتماد بیشتر

.

.

.

همه چی بیشتر

/ 0 نظر / 21 بازدید