83-فک کنم گوشام مخملیه خودم خبر ندارم

خنثی

امروز رییس اومد دفتر وسایلشو ببره

موقع رفتن گفت فردا ساعت 10:30باید دفتر باشی چون من کلید ندارم...خنثی

بد من فک کردم من که هر روز از 9 میام اینجا یادم نبود فردا جمعستابرو

خلاصه اینکه چند شب که به همراه داداشش اومد یسری کارای تامیراتی انجام بده کلید داشتننننن اما فردا کلید ندارههه، بعلههههخنثی

/ 0 نظر / 16 بازدید